Københavns betonbefæstning 1858-1996 af Peter Thorning Christensen. Offentliggjort med forfatterens tilladelse.
Link til HTML version (1,7MB)
Link til PDF version (3,4MB)
Link til Word version  (5,4MB)

Læs dette uddrag (PDF, TIFF) af "Kjøbenhavns Søbefæstnings Historie" fra 1884 om, hvordan økonomien afgjorde, at man omkring 1860-61 gik over til at anvende beton i fæstningsanlæggene.

Buddinge Batteri i Gladsaxe Kommune.
Link til Danmarks Naturfredningsforenings og Gladsaxe kommunes fredningsforslag for Buddinge Batteri. (6,2MB)


Oversvømmelsen.

Klik her for stort billede.

Selve oversvømmelsen, hvor man ville sænke Furesøens vandstand med 4 fod (1,2 m) og anvende vandet til at oversvømme arealer fra Ermelunden til Øresund og hæve vandstanden i Utterslev Mose og Kagsmosen, blev aldrig sat i værk.
På grund af klager over lugtgener fra det stillestående vand i kanalen, blev kanalen fra Lyngby Sø til Ermelunden gennemskyllet et par gange (i 1903 og 1918). Til gennemskylningen brugtes 2½ mio. kubikfod (77.290 m3) vand, som skulle aftages fra Lyngby Sø (Lyngby stemmeværk ved hovedgaden) med 20 kubikfod pr. sekund. Til sammenligning ville man ved oversvømmelsens iværksættelse aftage 700 kubikfod pr. sekund (man operedede dog også med planer om hhv. 350 og 175 kubikfod pr. sekund).

F y l d n i n g s m a a d e r  o g
F y l d n i n g s t i d e r

Oversvømmelsernes Afsnit
                                                         Fyldningstider i Døgn
700 Kubikfod pr. Sekund
fra Furesø (senere 400
ved Kagsmoses Fyldning)
350 Kubikfod pr. Sekund fra Furesø.
700 Kubik fod til Nordre.
350 Kubik fod til Nordre 175 Kubikfod til  Nordre
Nordre. c. 1 2/3 c. 2 2/3 c. 4 2/3 c. 3 1/3
Søndre (uden
Kagsmose)
c. 1 1/3 c. 3 c. 2 1/2
Nordre +
Søndre.
c. 3 c. 3 c. 4 2/3
Kagsmose. c. 5 c. 5 c. 5 1/2
Nordre+Søn-
dre+Kagsmose.
c. 6 c. 8 c. 8

Note: Skemaet over fyldningstider er hentet fra hovedplanen fra 1910 for oversvømmelsen. Idet en kubikfod svarer til 0,0309 kubikmeter svarer 700 kubikfod til 21,6 kubikmeter, 350 kubikfod til 10,8 kubikmeter, 175 kubikfod til 5,4 kubikmeter og 400 kubikfod til  12,3 kubikmeter.

Vandmængden i Bassinerne.

Indhold i milliomer Kubikfod.

 
Bassin I og Hundesø indtil + 54,6 Fod (17,1 m) (for 700 Kubikfods Fyldning af Nordre Oversvømmelse) c. 43,0  (1,3 mio. m3)
Bassin II indtil +38 Fod (11,9 m)
c. 13,0  (0,4 mio. m3)
Bassin III-IV indtil +26 Fod (8,2 m) c. 32,0  (0,9 mio. m3)
Bassin V indtil +14 Fod (4,4 m) c. 10,5  (0,3 mio. m3)
Bassin VI-VII indtil +14 Fod (4,4 m)
c. 1,4     (0,04 mio. m3)

                                 Ialt for Nordre Oversvømmelse
c. 100,0  (3,9 mio. m3)


Note: Vandstandshøjder (koter) er opgivet i fod og meter over daglig vande i Øresund.

Link til beskydning af Fortunfortet.
Link til instrukser til oversvømmelsens iværksættelse
Link til hovedplanen for oversvømmelsens iværksættelse fra 1910
Hovedplanen blev til efter, at premierløjtnant E. Dalberg i 1908 var sat til at forbedre oversvømmelsesanlægget. Læs Dalbergs beskrivelse af befæstningsanlæg i Gentofte Kommune her.
Læs premierløjtnant O. Andersens beskrivelse af landbefæstningen her.